İkinciyeni.com

Alt Kullanıcı Veri Aktarımı Beyan Metni

Yukarıda bilgilerine yer verdiğim alt kullanıcıya ait olan kişisel verileri (ad-soyad, elektronik posta ve cep telefonu bilgisini) iletmeye yetkili olduğumu, işbu kişisel verileri usulüne uygun olarak elde ettiğimi ve ikinciyeni.com’a aktardığımı, ikinciyeni.com’un işbu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı bizzat karşılayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.