Adres Bilgileri

  • Ticari Unvan: ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
  • Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: (0216) 656 26 00
  • İletişim mail adresi: iletisim@ikinciyeni.com
  • KEP Adresi: celikmotor@hs01.kep.tr
  • MERSİS NO: 0-2400-0362-4500017
  • Üyesi olunan İTO’nun üyeleri için geçerli davranış kurallarına www.ito.org.tr'den ulaşılabilir.