İkinciyeni.com

Bireysel Emanet Alım Sözleşmesi

SÖZLEŞME

1.           TARAFLAR

 

1.1.     ÇELİKMOTORTİCARETA.Ş.(sözleşmede kısaca “ikinciyeni.com” olarak anılacaktır.) Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Ümraniyestanbul Vergi Dairesi No: 2400036245

1.2............................................... (sözleşmede kısaca “Müşteri” veya “Satıcı Müşteri” olarak

anılacaktır.)

 

TCKN        : ......................

Adres        : ......................................................

İşbu sözleşmede ikinciyeni.com ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

22. TANIMLAR

İşbu sözleşmede belirtilen;

 

ikinciyeni.com : Çelik Motor Ticaret A.Ş.’yi,

Üye

:Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site

: www.ikinciyeni.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Araç/lar

:ikinciyeni.com tarafından Site’de satışa sunulan her marka ve model kullanılmış motorlu kara nakil taşıtını,

Açık Artırma

 

 

 

 

Kesin Satışlı

: Araçların, belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve süre sayacının sıfırlandığı anda açılış fiyatını geçmesi ve Açık Artırmanın ikinciyeni.com tarafından onaylanması kaydıyla en yüksek teklif bedelini verenin, aracı son teklif bedeli üzerinden satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı Açık Artırma sistemini,

Sistem

 

 

Minimum

:Açık Artırma sistemi içerisinde opsiyon olarak sunulan, araç özelinde en yüksek teklif bedelini veren Üye’nin satıcı müşteri onayı gerekmeksizin satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı Açık Artırma sistemini,

Fiyat Sistemi

:Açık Artırma sistemi içerisinde opsiyon olarak sunulan, araç özelinde belirlenmiş en düşük satış bedelinin, Açık Artırma’da gelen teklifler

sonucunda aşılması ve satıcı müşterinin de Site’de belirtilen süre içerisinde araç satışına onay vermesi halinde aracı satışa konu eden sistemi,

 

Süre Uzatmalı

Açık Artırma :ikinciyeni.com tarafından belirlenen Açık Artırma süresinin sonunda, teklif geldikçe süre sayacının her bir teklif veren Üye için ikinciyeni.com’un belirlediği süre kadar geri alınarak Üye/ler’e yeni bir teklif sunabilmek için ek süre sağlayan sistemi,


Hemen-Al        :Araçların, belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve bu süre içerisinde herhangi bir zamanda belirlenen fiyata ilk teklif bedelini veren üyenin aracı satın alma hakkı kazandığı satın alma sistemini,

 

Otomatik Teklif :Site’de satışa sunulmuş olan Araçlar için Üye’nin tamamen kendi iradesiyle belirlemiş olduğu maksimum teklif tutarını, Site’de yer alan ve teklif ekranında bulunan “Otomatik Teklif” alanına girmek suretiyle, Üye’nin belirlemiş olduğu teklif üst limitine kadar otomatik olarak kademeli teklif arttırım imkanını Üye’ye sunan sistemini,

Sadakat Programı : ikinciyeni.com tarafından hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik geliştirilmiş olan                      ve Üye’nin ikinciyeni.com’da yapacakları işlemler karşılığında ikinciyeni.com tarafından belirlenen bir kat sayı ile çarpımı sonucunda puan kazanacakları ve kazanılan puanların barem  karşılığına gelen yüzdesel indirimleri ise ikinciyeni.com’un belirteceği hizmetlerde harcayabilecekleri bir programı,

Puan                  : Sadakat Programı kapsamında Üye’nin Site üzerinde yapacağı işlemler kapsamında, ikinciyeni.com’un belirlediği ölçüde kazanacakları finansal faydayı (puan hesaplanma yöntemi ve Üye’nin harcayabileceği alanlar ikinciyeni.com tarafından Site’de duyurulacaktır)

 ifade eder.

 

33.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti Müşteri’ye veya mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnameye dayanarak vekaleten işlem yapan Müşteri’ye ait olan kullanılmış araçların Site’de online olarak internet üzerinden Açık Artırma, Minimum Fiyat Sistemi veya Hemen-Al yoluyla satışa sunulması hizmetine dair usul ve şartlar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

44. HİZMETİN USUL VE ESASLARI

4.1.          Müşteri, Site’de online olarak internet üzerinden Açık Artırma veya Hemen-Al yoluyla veya aynı anda hem Açık Artırma hem de Hemen-Al’da satışa sunulmasını istediği araçları yazılı olarak ikinciyeni.com’a bildirecektir. ikinciyeni.com, Müşteri’nin talebini ve/veya talebe konu araçlardan herhangi biri veya tamamını sebep göstermeksizin reddetmeye yetkilidir.

4.2.           Müşteri, talep yazısı ile birlikte, araçların geçmiş ve mevcut fiili ve hukuki durumu hakkındaki bilgilerde dahil olmak ancak sayılanlarla sınırlı olmaksızın araç ile ilgili her türlü bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak ikinciyeni.com’a bildirmekle yükümlüdür.

4.3.         Müşteri, araçların mülkiyetinin kendisine ait olduğunu veya mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekâletnameye dayanarak vekâleten işlem yaptığını, aracın satışı ile ilgili herhangi bir hukuki engel bulunmadığını, aracın tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, aksi takdirde ikinciyeni.com’un uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.       Müşteri, Araç/lar üzerinde sel kaydı ve/veya pert kaydı olmadığını, grey market olmadığını, belgesiz/yetkisiz airbag onarımı/değişimi, kilometre düşümü yapılmadığını, Araç ile ticari maksatla yolcu taşımacılığı yapılmadığını, ağır hasar olmadığını, Araç’da motor değişimi yapılmadığını, şanzıman değişimi yapılmadığını ve/veya araçlarda bu sayılanların dışında ikinciyeni.com tarafından bilinmesi gereken herhangi bir arıza, eksiklik, ayıp, kusur, hasar vb. durum veya kayıt olmadığını, olması durumunda ikinciyeni.com’u araçların teslimi öncesinde yazılı olarak bilgilendireceğini, araçlar ile ilgili her türlü bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak ikinciyeni.com’a ilettiğini, aksi takdirde vermiş olduğu eksik/yanlış/hatalı bilgilerden dolayı her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve ikinciyeni.com’un ve/veya araç alıcısının bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu sorumluluğuna hasar onarımı tamamlanmış ancak ekspertiz işlemi için ikinciyeni.com’a teslim edildiği tarih itibariyle tramer hasar kaydı sorgulamasına yansımamış işlemleri bildirmek de dahildir. ikinciyeni.comun, Araç/lar/da kilometre şümü veya suç teşkil edebilecek bir işlem yapıldığına ilişkin tespiti halinde gerekli mercilere şikayet ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma hakkı saklıdır. Araç/ların grey market olması halinde Müşteri, Araç ile beraber Araç’ın grey market olduğuna ilişkin evrakları ikinciyeni.com’a ileterek Araç’ı satışa

konu edebilecektir. Hava yastığı işlem görmüş/açılmış Araç/lar da Müşteri tarafından eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapılması halinde satışa konu edilebilecektir.

4.5.          ikinciyeni.com’un hizmet vermeyi kabul ettiği araçlar, Müşteri’nin isteği halinde Site’de belirtilen teslim noktalarında veya ikinciyeni.com tarafından belirlenecek yer ve zamanlarda, satış için teslim tutanağı ile birlikte ikinciyeni.com’a teslim edilebilecektir. ikinciyeni.com’a teslim edilecek Araç/larda teslime dair nakliye yükümlülüğü ve giderleri Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin nakliye/lojistik desteği talep etmesi halinde ikinciyeni.com bu talebi imkanları dahilinde değerlendirecek olup Taraflarca mutabık kalınması durumunda nakliye/lojistik hizmeti verilecektir. Bu durumda, nakliye/lojistik desteği isteyen Müşteri, Araç’ın en az iki defa ihaleye konu edileceğini ve ancak iki ihale sonucunda satılamaması halinde Araç’ı iade alabileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Madde 4.14’de yer alan satıştan kaçınması/cayma hükümleri uygulanacak olup Müşteri bu durumu peşin olarak kabul eder.

Araç/lar/ın ikinciyeni.com’a teslim edilmemesi halinde ise Müşteri, ilgili Araç’ın ihale sonucu satış aşamasına geçildiği süreçte ikinciyeni.com tarafından yapılacak ilk bildirim üzerine ilgili Araç’ı en az 2 günü içerisinde, kendisine bildirilen ikinciyeni.com sahasına ruhsat belgesi ile birlikte teslim edecektir. Araç’ın 2 günü içerisinde ikinciyeni.com’a ruhsat belgeleri ile birlikte teslim edilmemesi halinde ikinciyeni.com’un işbu sözleşmeyi feshetme, yapılacak satış işlemini iptal etme, ihale sonucu ikinciyeni.com’a iletilen son teklif (satış) bedeli üzerinden %5 ceza bedelini talep etme ve bu işlem sebebiyle uğramış olduğu her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

4.6.                 Araç/lar/ın ikinciyeni.com’a teslim edilmeksizin ihaleye alınması halinde Müşteri, Araç’ı bir araç sahibinden beklenen özenle kullanmak ve korumakla yükümlüdür. ikinciyeni.com tarafından ekspertiz işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili Araç Müşteri’ye teslim edilecek olup satış için tekrar ikinciyeni.com’a teslim edilinceye kadar Araç ve Araç’ın durumu ile ilgili tüm sorumluluk Müşteri’de olacaktır. ikinciyeni.com dilerse Araç’ın satış için kendisine teslim anında ikinci bir ekspertiz işlemi yapabilir ve Araç durumunda değişiklik olup olmadığını kontrol edebilir. Müşteri, Araç’ın hasarlanması, arızalanması, kazaya karışması, arıza/bakım ışığı yanması, mekanik aksamında, lastiklerinde işlem veya deformasyon olması ve benzeri tüm durumlarda ikinciyeni.com’u derhal haberdar edecek olup ikinciyeni.com’a haber verilmeksizin Araç durumunda değişiklik yapılması halinde ikinciyeni.com uğradığı ve uğrayacağı tüm zararları Müşteri’ye rücu etme hakkına sahiptir.

Müşteri bu süre zarfında ilgili Araç’ı en fazla 500 KM kullanım hakkına sahiptir. Müşteri’ye tanınan 500 KM kullanım hakkının aşılması halinde Müşteri, Site’de açıklanan alıcı provizyon bedeli kadar cezai şartı ödemekle yükümlüdür.

4.7.         ikinciyeni.com tarafından araçlar ile ilgili Ek-1’de belirtilen kapsamla sınırlı olmak üzere ekspertiz veya mobil ekspertiz çalışması yapılacaktır. Ekspertiz veya mobil ekspertiz çalışması kapsamında olmayan hususlar ile ilgili tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olup, ikinciyeni.com’un bu konularla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ikinciyeni.com, ekspertiz veya mobil ekspertiz çalışmasını kendi yapabileceği gibi başkaca kişi/firmalara da yaptırmaya yetkilidir. Ayrıca ekspertiz veya mobil ekspertiz çalışması kapsamında ikinciyeni.com ve/veya yetkilendirdiği kişi/firma, gerek görmesi durumunda, Müşteri’nin iznini almaya veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın, ikinciyeni.com’un sahası dışında da araçlar ile test sürüşüne çıkmaya ve araçları incelemeye yetkilidir.

Araç’ını ikinciyeni.com’a teslim etmek istememesi halinde Müşteri, ekspertiz işlemi öncesinde ikinciyeni.com’un randevu sisteminden faydalanıp ekspertiz işlemlerinde öncelik imkanına sahip olabilecektir. Randevu almayan veya belirlenen saat aralığında ilgili ekspertiz

lokasyonuna gitmeyen Müşteri/ler bu haktan yararlanamayacak olup bu konudaki talepleri yoğunluğuna göre değerlendirilecektir.

Müşteri’nin araçlarına mobil ekspertiz yapılması halinde, Müşteri tarafından araç/lar/ın yıkanmış ve temiz halde bulunması sağlanacak, ekspertiz işleminin gereği gibi yapılabilmesi için aracın kapılarının açılabilecek, inceleme yapılabilecek ve araç resimlerinin çekilebileceği bir alan temin edilecektir. Müşteri’nin onayı ile sunulacak mobil ekspertiz hizmeti için, ikinciyeni.com tarafından veya ikinciyeni.com’un yetkilendireceği kişilerce hizmet verilmek üzere belirlenen tarih ve saatte kararlaştırılan lokasyona gelindiğinde Müşteri’nin ilgili işlemleri iptal hakkı bulunmamaktadır. Aksi halde ikinciyeni.com veya ikinciyeni.com tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar mobil ekspertiz hizmetini vermeme ve bu nedenle yapmış oldukları masrafları ve uğramış oldukları zararı Müşteri’den talep etme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek için, talebi iptal edilen her bir araç özelinde mobil ekspertizi yapan firmanın ilgili hizmet için beyan ettiği güncel ekspertiz bedeli ve yapılan tüm ek masraflar Müşteri’ye fatura edilecektir. Ayrıca yukarıda izah edildiği şekilde araçların temiz, fotoğraflamaya ve mobil ekspertize uygun bir yerde hazır edilmemesi durumunda ilgili işlemi iptal edilecek olup, ikinciyeni.com’un mobil ekspertizi yapacak olan firmanın ilgili hizmet için beyan ettiği güncel ekspertiz bedelinin tamamını Müşteri’den talep etme hakkı saklıdır.

Araçların ikinciyeni.com’a tesliminden itibaren, 15 günü geçmemek koşuluyla 3 farklı günü içerisinde ihaleye dahil edilmeden iade alınmak istenmesi ve ihale sürecine devam edilebilmesi için ikinciyeni.com tarafından belirtilen eksik hususların Müşteri tarafından yerine getirilmemiş olması halinde Müşteri; araç özelinde ikinciyeni.com’un yapmış olduğu her türlü masrafı (ekspertiz maliyeti ve varsa çekici/lojistik vb. masrafları) ikinciyeni.com’a ödeyecektir.

Mobil ekspertiz işlemi yapılan araçlar ikinciyeni.com tarafından yapılacak Açık Artırma’ya, Minimum Fiyat Sistemine veya Hemen-Al sürecine dahil edilmeye uygun bulunur ise Müşteri Açık Artırma, Minimum Fiyat Sistem veya Hemen-Al süreci tamamen sonlanana kadar ve/ veya ikinciyeni.com tarafından izin verilmediği müddetçe Açık Artırma, Minimum Fiyat Sistem veya Hemen-Al konusu araçları kullanamaz, hareket ettiremez ve/veya başka bir satış platformunda satışa sunamaz ve/veya ilgili Araç ihaleye konu edilmeden Müşteri tarafından iade alınamaz. Aksi halde ikinciyeni.com, Açık Artırma, Minimum Fiyat Sistem veya Hemen-Al sürecini iptal etmeye ve üyelerine ödemek zorunda kalacağı tutarlar ile ayrıca bu nedenle uğrayacağı her türlü (ekspertiz ve varsa nakliye masrafları dahil olmak üzere) zararını Müşteri’den talep etmeye yetkilidir. Bu durumda Müşteri ayrıca ihaleye konu aracın Açık Artırma, Minimum Fiyat Sistem veya Hemen-Al neticesinde oluşan satış fiyatının %5’i oranına denk gelen tutarı cezai şart olarak ikinciyeni.com’a derhal nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Müşteri, cezai şartın tenkisini talep edemez. ikinciyeni.com’un işbu sözleşmeyi haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

Ayrıca Minimum Fiyat Sisteminde son teklifin, Müşteri’nin belirttiği minimum fiyatı bulması veya aşması ancak Müşteri’nin aracı satmaktan vazgeçmesi veya aracı satışa hazır edememesi durumunda Müşteri ikinciyeni.com’a son teklif bedeli üzerinden %5 ceza bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Son teklifin minimum fiyatı bulmaması durumunda ise Müşteri’nin onayı halinde araç satışı minimum fiyatın altında kalan son teklif üzerinden gerçekleştirilecektir. Belirlenen minimum fiyatın altında satış yapılmasına onay verilmesine rağmen Müşteri’nin araç satışından vazgeçmesi durumunda Müşteri, ikinciyeni.com’a son teklif bedeli üzerinden %5 ceza bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Açık Artırma’ya ve/veya Hemen-Al sürecine konu edilen araçların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sisteminin Ek-1’de belirtilmiş olan ekspertiz kapsamı dışında kalan veya incelenemeyen durumlarda ve/veya Müşteri’nin söz konusu parçalar/aksam ile ilgili

olarak ikinciyeni.com’a eksik veya hatalı bilgi vermesi veya hiç bilgi vermemesi halinde ikinciyeni.com’un İkinci El Motorlu Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik veya ilgili diğer mevzuat gereği Alıcılar’a veya sair üçüncü kişi veya kurumlara ödemek/katlanmak durumunda kalacağı her türlü, araç bedeli, parça bedeli, onarım bedeli, tazminat, uzlaşma bedeli, faiz, vekalet ücreti, yargılama giderleri ile bilumum zarar ve masrafların tamamını derhal nakden ve defaten ikinciyeni.com’a ödemekle yükümlüdür. ikinciyeni.com’un Müşteri’ye rücu etme hakkı ve/veya söz konusu bedelleri herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Müşteri’nin ikinciyeni.com nezdindeki alacaklarından veya teminatlarından mahsup etme hakları saklıdır.

Araç/lar/ın Tramer kaydı sorgulamaları Araç/lar ikinciyeni.com’a teslim edildiği anda yapılmaktadır. ikinciyeni.com’un ilgili tramer bilgilerine ilişkin sorumluluğu ekspertiz raporunun hazırlandığı saat ve tarihe kadar olan bilgiler ile sınırlı olup raporun hazırlandığı saat ve tarih sonrasında Tramer sistemine eklenecek bilgiler bakımından ikinciyeni.com hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Araç/lar/ın diğer her türlü hasar kayıt bilgilerinin ikinciyeni.com’a tam ve eksiksiz bildirilmesi ve bu bilgilerin doğruluğu Müşteri’nin sorumluluğundadır. Tramer’de gözükmeyen ve ekspertiz işlemi ile tespit edilemeyecek hasar kayıtlarının eksik/yanlış/hatalı olmasından ikinciyeni.com sorumlu tutulamaz. ikinciyeni.com bu nedenle maruz kalabileceği idari para cezaları ile ödemek/ katlanmak durumunda kalacağı her türlü tazminat, araç bedeli, uzlaşma bedeli, faiz, vekalet ücreti, yargılama giderleri ile araç alım satım/devir masrafları da dahil olmak üzere uğradığı doğrudan veya dolaylı her türlü zararı Müşteri’ye rücu etmeye ve

/veya söz konusu bedelleri herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Müşteri’nin ikinciyeni.com nezdindeki alacaklarından veya teminatlarından mahsup etmeye işbu sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir.

4.8.        ikinciyeni.com tarafından ekspertiz incelemesi neticesinde her bir araç için “önerilen Açık Artırma başlangıç fiyatı”, “önerilen Hemen-Al fiyatı” veya “Minimum Fiyat Sistem kapsamında en düşük satış fiyatı” belirlenerek Müşteri’ye yazılı olarak bildirilecektir. ikinciyeni.com tarafından Müşteri’ye bildirilen “önerilen Açık Artırma başlangıç satış fiyatı” veya “önerilen Hemen-Al fiyatı” bağlayıcı nitelikte değildir. İşbu başlangıç fiyatı önerileri Müşteri tarafından bizzat kendi özgür iradesi ile değerlendirilerek her bir Araç için “Açık Artırma başlangıç satış fiyatı” ve/veya “Hemen-Al fiyatı” belirlenecektir. Bununla birlikte, Müşteri’nin talep etmesi ve ikinciyeni.com’un da onaylaması ve aynı anda hem Açık Artırma’da hem de Hemen-Al’da Araç/Araçlar’ın satışa sunulması halinde, Müşteri, satışa sunulacak Araç/Araçlar’ın Hemen-Al fiyatını ikinciyeni.com’a Açık Artırma başlamadan önce bildirmekle yükümlü olup, Açık Artırma süresince bu fiyatta herhangi bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından belirlenen “Açık Artırma başlangıç satış fiyatı” ve/ veya “Hemen-Al fiyatı”, aşağıda isim ve e-mail adres/ler/i belirtilmiş olan kişi/ler tarafından ikinciyeni.com’a e- mail yoluyla bildirilecektir. Bu kişi/ler tarafından yapılan bildirimler bizzat Müşteri tarafından yapılmış kabul edilecektir. Bu kişi/ler/de herhangi bir değişiklik olması durumunda Müşteri derhal ikinciyeni.com’u yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi halde ikinciyeni.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Otomatik Teklif Sistemi üye alıcıların iletmiş olduğu maksimum   bedele   kadar   teklifleri   kademeli   olarak   arttıran   bi robot   sistemdir İşbu sözleşmede Otomatik Teklif, manuel teklif ile aynı sonuçları doğurmakta olup ihale sonunda teklif edilen en son bedel üzerinden satışlar gerçekleştirilecektir. Müşteri işbu tekliflere ilişkin olarak herhangi bir itirazda bulunma hakkına sahip değildir.

Bildirimde Bulunmaya Yetkili Kişi/ler:

............................ ............................

 

 

4.9.          Araçlar, Site’de online olarak internet üzerinden Açık Artırma ve/veya Hemen-Al yoluyla


üyelere satışa sunulacaktır.

4.10.          Müşteri, Açık Artırma’nın ve/veya Hemen-Al sürecinin başlama tarihinden en az 1 iş günü önce ikinciyeni.com’a yazılı olarak bildirmek kaydıyla Açık Artırma’ya çıkacak ve/veya Hemen-Al yolu ile satılacak araçların satışını durdurma hakkına sahiptir.

4.11.         Araçlar, Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilen “Açık Artırma başlangıç satış fiyatı”yla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulacak ve süre sayacının sıfırlandığı anda “Açık Artırma başlangıç satış fiyatını” geçmesi koşuluyla en yüksek teklif bedelini verene satılacaktır. Müşteri, bu nedenle ikinciyeni.com’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez. Aracın, Açık Artırma neticesinde oluşan satış fiyatının tespitinde ikinciyeni.com kayıtları geçerli olup, Müşteri bu hususa itiraz edemez.

Minimum Fiyat Sistemi’nde Müşteri, belirlemiş olduğu minimum fiyatı ikinciyeni.com’a iletecek olup işbu fiyata ulaşılana kadar araç satışa konu edilemeyecektir. Belirlenen minimum fiyata ulaşılması halinde ikinciyeni.com, Site’de belirtmiş olduğu süre içerisinde Müşteri’den satış onayı isteyecek olup bu süre zarfında Müşteri’nin teklife olumlu/olumsuz cevap vermemesi halinde Müşteri’nin teklifi kabul etmiş olduğu varsayılacaktır. Diğer yandan, son teklifin belirlenen minimum fiyatın altında kalması halinde ikinciyeni.com Müşteri’yi durumdan haberdar edecek olup aracın son teklif üzerinden satışı konusunda onayını isteyecektir. Minimum Fiyatlı Sistem’de araca verilen tekliflerin minimum fiyatı bulmaması halinde aracın satışa konu edilip edilmeyeceği veya Süre Uzatmalı Açık Artırma sürecine geçilip geçilmeyeceği ikinciyeni.com’un takdirinde olacaktır. Süre Uzatmalı Açık Artırma sürecinde, iletilen son teklif sonrası süre sayacının ne kadar geriye alınacağı ve geri alınma tekrar sayısını belirleme hakkı ikinciyeni.com’dadır. (Örn: ikinciyeni.com Süre Uzatmalı Açık Artırma’da son 30 saniyenin içerisinde gelecek 5 teklif için sayacın yeniden 30 saniyeye yükseltilmesine karar verebilecek olup süre ve teklif sayısını belirlemede yegane yetkili ikinciyeni.com’dur). Bu süreç Açık Artırma sistemi kurallarına tabidir. Belirtilen fiyatlar KDV dahil peşin satış fiyatıdır, hizmet bedeli ise Üye’ye ayrıca iletilecektir.

Hemen-Al yöntemi ile satış yapılmasına karar verilmesi durumunda araçlar, Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilen “Hemen-Al satış fiyatı” ile ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulacak ve herhangi bir zamanda belirlenen fiyata ilk teklif bedelini verene satılacaktır. İşbu yöntem ile yapılan satışlarda Müşteri, Kapalı Teklif seçeneğini tercih ederek Hemen-Al satış fiyatı olarak belirlemiş olduğu bedelin altında gelen teklifleri de değerlendirebilir. Bu durumda, Müşteri’nin ikinciyeni.com’a iletmiş olduğu Hemen-Al satış fiyatının altında gelen tekliflerden birini onaylaması halinde satış aşamasına geçilecektir. Müşteri, ikinciyeni.com’a iletmiş olduğu Hemen-Al satış fiyatı veya onaylamış olduğu Kapalı Teklifle bağlı olup bu nedenle ikinciyeni.com’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez. Aracın, Hemen-Al neticesinde oluşan satış fiyatının tespitinde ikinciyeni.com kayıtları geçerli olup, Müşteri bu hususa itiraz edemez.

Araç/Araçlar, Müşteri’nin talep etmesi ve ikinciyeni.com’un da onaylaması halinde, aynı anda hem Açık Artırma’da hem de Hemen-Al’da satışa sunulabilir. Bu halde Müşteri, satışa sunulacak Araç/Araçlar’ın Hemen-Al fiyatını ikinciyeni.com’a Açık Artırma başlamadan önce bildirmekle yükümlü olup, Açık Artırma süresince bu fiyatta herhangi bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu Araç/Araçlar için Açık Artırma’ya katılarak teklif verebileceği gibi, Hemen-Al fiyatını ödemeyi beyan ederek, Hemen-Al fiyatı ile de Araç/Araçları satınalma isteğini ikinciyeni.com’a ulaştırabilir. Üye, bu şekilde satışa sunulmuş Araç/Araçlar için Otomatik Teklif’de sunabilir. Bu şekilde satışa sunulmuş Araç/Araçlar’ın Minimum Fiyat Sistemi’ne dahil edilmesi halinde, Minimum Fiyat Sistemi’nin ilgili hükümleri bu madde ile çelişmediği sürece aynen uygulanacaktır. Hemen-Al fiyatı ile satınalma isteğini beyan eden Üye bulunmaması ve Minimum Fiyat’a da ulaşmayan Açık Artırma teklifleri için söz konusu Araç/Araçlar’ın satışa konu edilip edilmeyeceği


ikinciyeni.com’un takdirindedir. Bununla birlikte, Minimum Fiyat sistemine dahil olan Araç/Araçlar’da Açık Artırma ile yöntemi teklif edilen bedelin, Minimum Fiyat’a ulaşması ve bu ana kadar herhangi bir Üye’nin de halihazırda Hemen-Al yolu ile Araç’ı satın alma isteğini beyan etmemesi halinde, ikinciyeni.com işbu Araç’ı Hemen-Al sisteminden kaldıracak olup, Müşteri söz konusu Araç’ın Hemen-Al fiyatının bulunmayacağını, satınalma tekliflerinin ancak Açık Artırma sistemi ile Üyeler tarafından iletilebileceğini bildiğini kabul eder. Bu durumdaki Araç/Araçlar’ın Hemen-Al’da daha fazla bedel ile satılabileceğinden veya herhangi bir şekilde lehine sonuç doğacağından bahisle Müşteri, ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak, bedel, alacak, tazminat vb talep edemeyecektir. Hem Açık Artırma’da hem de Hemen-Al’da eş zamanlı satışa sunulmuş olan Araç/Araçlar’ın Açık Artırma fiyatından daha fazla olan Hemen- Al fiyatının Üye tarafından teklif edilmesi halinde, Açık Artırma’nın bitiş süresine ve/veya diğer Üye/Üyeler tarafından yapılan diğer Açık Artırma tekliflerine bakılmaksızın Araç/Araçlar yayından kaldırılacak ve ilk Hemen-Al fiyatını teklif edene Araç/Araçlar satılacaktır. Bu durumda, Araç/Araçlar’ın Açık Artırma’da daha fazla bedel ile satılabileceğinden veya herhangi bir şekilde lehine sonuç doğacağından bahisle Müşteri, ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak, bedel, alacak, tazminat vb talep edemeyecektir. Üye’nin Açık Artırma’da teklif edebileceği bedeller Hemen-Al bedelinden daha fazla olamaz. Müşteri, işbu maddede de belirtilen tüm hususları bildiğini ve bu yöntem ile satışa sunulan Araç/Araçlar’a ilişkin olarak, bu maddede yazmayan hususlar için işbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan düzenlemelerin aynen uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, işbu sözleşmenin 4.7. maddesinde düzenlenmiş olan cezai şart uygulaması, bu şekilde satışa sunulmuş olan Araç/Araçlar’da satış süreci hangi usul (Açık Arıtma, Minimum Fiyat Sistem veya Hemen-Al) ile sonlanırsa o usule ilişkin bedel esas alınarak uygulanacaktır.

4.12.           Açık Artırma ve/veya Hemen-Al sistemi Açık Artırma’ya veya Hemen-Al sistemine konu aracın alıcısını ve satış tutarını belirlemeye yönelik olup, Açık Artırma’nın kazanılması veya Hemen-Al sürecinin sonuçlanması satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz, aracın mülkiyetinin alıcıya geçmesini sağlamaz. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, noterler tarafından yapılır. Bu nedenle, Açık Artırma’ya veya Hemen-Al yoluyla satışa konu aracın satış sözleşmesi, Açık Artırma’yı kazanan veya Hemen-Al yolu ile aracı satın alan alıcı ile Müşteri’nin veya vekillerin bir araya gelmesi suretiyle noter huzurunda akdedilecektir.

4.13.           Araç satış ve devir işlemlerinin yapılması için Müşteri’nin bizzat kendisi veya vekili ikinciyeni.com tarafından bildirilecek tarihte yine ikinciyeni.com tarafından iletilen noterlikte hazır bulunacaktır.

ikinciyeni.com’dan talep edilmesi durumunda, ikinciyeni.com’un bünyesinde bulunan Müşavirlik ve Satış İşlemleri Birimi işlemleri takip ederek mümkün olan en kısa sürede satış/devir işlemlerini                   sonuçlandırabilecektir.    Bunun    için                   Müşteri                            tarafından                   noter                              aracılığıyla ikinciyeni.com’un bünyesinde bulunan Müşavirlik ve Satış İşlemleri Birimi’nin vekil tayin edilmesi gerekmekte olup, Müşteri bahse konu vekaletnameyi derhal tanzim ederek ikinciyeni.com’a teslim etmekle yükümlüdür. Noterlik ücreti ve satış işlemi hizmet bedeli alıcı Müşteri’ye aittir.

4.14.          Müşteri’nin Açık Artırma veya Hemen-Al süreci tamamlanan araçların satışı ile ilgili vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen veya tamamen iptal etmesi ve/veya alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek Açık Artırma/Hemen–Al aşamasında gerekse Açık Artırma/Hemen-Al süreci tamamlandıktan sonra satıştan kaçınması/cayması durumunda ikinciyeni.com Açık Artırmayı veya Hemen-Al işlemini iptal etmeye ve üyelerine ödemek zorunda kalacağı tutarlar ile ayrıca bu nedenle uğrayacağı her türlü zararını Müşteri’den talep etmeye yetkilidir. Bu durumda Müşteri ayrıca ihlale konu aracın Açık Artırma/Hemen-Al neticesinde oluşan satış fiyatının %5’i oranına denk gelen tutarı cezai şart olarak ikinciyeni.com’a derhal nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Müşteri, cezai şartın tenkisini talep edemez. ikinciyeni.com’un işbu sözleşmeyi haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

4.15.         Araçların, noter satış işlemleri tamamlanarak tescil edildiği güne kadar oluşan her türlü sigorta ve vergisinden Müşteri sorumludur.

4.16.         Araçların ikinciyeni.com’a tutanak ile teslim edildiği tarihe kadar oluşan -resmi kurumlar tarafından teslim/devir tarihinden sonra ileri sürülmüş olsa dahi- trafik cezası, otopark, OGS/HGS, köprü ve otoyol geçiş cezalarından bizzat Müşteri sorumludur. ikinciyeni.com, satışa sunulan araçların borçları ile ilgili Müşteri’yi bilgilendirmesinin ardından Müşteri, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 iş günü içinde bahse konu borçları ödemekle yükümlüdür. ikinciyeni.com, Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve kendisi tarafından da kabul edilmesi durumunda araç başına 1000TL’yi geçmeyen trafik cezası, otopark, OGS/HGS, köprü ve otoyol geçiş cezalarını Müşteri adına ilgili kuruma ödeyerek, ödediği bedeli Müşteri’ye rücu edebilir. ikinciyeni.com, işbu tutarları herhangi bir izne, bildirime ve hükme gerek olmaksızın Müşteri’nin her türlü hak ve alacakları ile araç bedellerinden mahsup etmeye yetkilidir.

4.17.        Araçüzerinde bulunan tedbir, haciz, rehin, ve her ne nam altında olursa olsun her

türlü kaydın giderilmesinden Müşteri sorumludur. ikinciyeni.com, satılan araçların borçları/takyidatlarıyla ilgili Müşteri’yi bilgilendirmesinin ardından Müşteri, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 iş günü içinde bahse konu borçları ödemek/araç üzerindeki takyidatları kaldırtmakla yükümlüdür. ikinciyeni.com’un sözleşmeyi haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshetme ve uğradığı her türlü zararını Müşteri’den talep etme hakkı saklıdır.

4.18.        Müşteri, araçlar ile ilgili Açık Artırma’ya veya Hemen-Al sürecine katılamaz, teklif veremez. Müşteri Açık Artırma’yı ve/veya Hemen-Al süreçlerini manipüle edecek hiçbir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu hükmün Müşteri ve/veya Müşteri’nin yönlendireceği üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi halinde Müşteri ihlale konu aracın Açık Artırma veya Hemen-Al neticesinde oluşan satış fiyatının %5’i oranına denk gelen tutarı cezai şart olarak ikinciyeni.com’a nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Müşteri cezai şartın tenkisini talep edemez. ikinciyeni.com’un bu nedenle sözleşmeyi haklı nedenle feshetme ve uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları talep etme hakkı saklıdır.

4.19.             ikinciyeni.com, Araç’ın satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamaması/satılamaması durumunda veya gerek görmesi durumunda dilediği zamanda dilediği aracı sebep


göstermeksizin sözleşme ve Açık Artırma kapsamından çıkararak Müşteri’ye iade etmeye yetkilidir. Bu nedenle ikinciyeni.com’dan hiçbir ad altında bedel talep edilemez.

4.20.          ikinciyeni.com’un kusuru ile araçların ikinciyeni.com’a ait park alanında hasarlanması durumunda onarım, sigorta kapsamında ikinciyeni.com tarafından yaptırılacaktır. Onarılamayacak derecede hasarlanan araçlar için Sigorta işlemlerinin tamamlanmasından sonra sigorta şirketinden tahsil edilen araç bedeli (Araç Reasürans bedeli) ikinciyeni.com tarafından Müşteri’ye ödenecektir.

4.21.           Bu sözleşmedeki hükümler, hiçbir şekilde ikinciyeni.com açısından alım satım vaadi oluşturmaz ve bu şekilde yorumlanamaz.

4.22.               Alıcının aracı satın almaktan vazgeçmesi veya gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bu nedenle oluşacak Açık Artırma veya Hemen-Al iptallerinden ikinciyeni.com sorumlu değildir. Müşteri, bu nedenle ikinciyeni.com’dan hiçbir hak, alacak ve tazminat talep edemez. Müşteri, hizmet bedelinin kendisine nakden ödenmesini talep edemez.

Müşteri’nin, 3. şahısların mülkiyetindeki araçları Site’de satışa çıkarması halinde ikinciyeni.com’un tek muhatabı olarak, Araç/lar/ın satışa hazır edilememesi veya satışından vazgeçilmesi durumunda, Araç/lar/a verilen son teklifin %5’i oranında cayma bedelini ikinciyeni.com’a ikinciyeni.com’un ilk talebinde nakden ve defaten ödeyecek olup bu duruma itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri Noter satışı öncesinde araç satış yetkisini haiz vekaletname ve Araç’a ilişkin diğer belgeleri hazır edecek olup, hazır edememesi halinde satıştan vazgeçilmiş olduğu varsayılacaktır.

 

4.23.        İhale sonucunda satışı gerçekleşmeyen veya Müşteri tarafından ihaleden çekilen araçlar

5 gün içerisinde ikinciyeni.com sahalarından teslim alınacaktır. 5 gün içerisinde teslim alınmayan araçlara ilişkin olarak ikinciyeni.com günlüğü 50 TL+KDV olmak üzere otopark hizmet bedelini Müşteri’den tahsil edecektir. Gecikmenin ikinciyeni.com’dan kaynaklanması halinde işbu maddede yer alan otopark bedeline ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

4.24.         Müşteri, Site’de satışa sunduğu araç için kendisinin veya fatura düzenlemekle yükümlü olması durumunda adına vekaleten hareket ettiği kişinin düzenleyeceği satış faturasında yer alacak KDV oranını ikinciyeni.com’a doğru beyan edeceğini kabul ve taahhüt eder. Yanlış beyanda bulunması durumunda ikinciyeni.com bu nedenle uğradığı zararlarını Müşteri’den talep etmeye yetkilidir.

 

5.   ÜCRET VE ÖDEME

5.1.           Müşteri, işbu sözleşme kapsamında, 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında ve sonrasında Taraflarca yazılı bir protokol ile değiştirilinceye kadar noter satışı gerçekleştirilen her bir araç için araç başına Site’de açıklanan hizmet bedelini ikinciyeni.com’a ödemekle yükümlüdür. Müşteri hizmet bedelini noter satışının ardından ikinciyeni.com tarafından tanzim edilecek fatura tarihinde ikinciyeni.com’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ikinciyeni.com’un sunmuş olduğu diğer ek hizmetlerden (Site’de belirtilen ek ürünler) Site’de açıklanan bedelleri ödemek koşuluyla faydalanabilecektir. ikinciyeni.com işbu tutarları, herhangi bir izne, bildirime ve hükme gerek olmaksızın araç satış bedeli ve/veya Müşteri’nin her türlü hak ve alacağından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

5.2.           Müşteri, işbu sözleşme kapsamında ikinciyeni.com tarafından talep edilmesi halinde sunulan Araç Çekici Hizmet bedelini ikinciyeni.com’a ödemekle yükümlüdür. Çekici talebinde bulunan Müşteri, işbu sözleşmeye konu Araç/lar’a ilişkin olarak ikinciyeni.com’a iletmiş olduğu bilgiler haricinde ikinciyeni.com’un Araç’da 2 parçadan fazla boya/değişen tespit etmesi veya


işbu sözleşme Madde 4.4’de yer alan sözleşmeye aykırı hallerin tespit edilmesi, talebinde ilettiği araç sayısından eksik sayıda araç yönlendirmesi veya hiç araç göndermemesi hallerinde araç başı çekici bedellerinden sorumlu olacak olup, işlem öncesinde ikinciyeni.com tarafından Müşteri’ye ücret alınmayacağı belirtilmiş olsa dahi sözleşmeye aykırı davranması sebebiyle çekici ücretlerini ikinciyeni.com’un ilk talebinde nakden ve defaten ödeyecektir.

Müşteri, Açık Artırma yoluyla satışa sunduğu araca ilişkin bedellerin kendi adına ve hesabına alıcıdan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, ikinciyeni.com’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, satış sözleşmesine ilişkin ödemeyi Müşteri’nin temsilcisi sıfatıyla Çelik Motor’a yapmakla satış sözleşmesi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılacaktır. Satışı gerçekleşen araçların satış bedelleri, aracın noter satışı yapılarak alıcı adına tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından Müşteri tarafından tanzim edilecek faturanın ikinciyeni.com’a tebliği tarihinden itibaren 2 iş günü içinde Müşteri’nin banka hesabına gönderilecektir.

5.3.         Mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnameye dayanarak vekaleten işlem yapan Müşteriler, araçlara ilişkin ödemeleri araç sahipleri üzerinden takip edecek olup ikinciyeni.com’dan ayrıca nam ve hesaplarına ödeme talep edemeyeceklerdir.

5.4.     İşbu sözleşme kapsamında; ikinciyeni.com’a yapılacak ödemeler ikinciyeni.com’un: ALTERNATİFBANK - TR20 0012 4000 0000 0094 4022 85,

AKBANK               - TR77 0004 6007 9888 8000 1267 61, no’lu

banka hesaplarına yapılacaktır.

Müşteri’ye yapılacak ödemeler Müşteri’nin,

.......................................................................................................... no’lu

banka hesabına yapılacaktır.

Noter satış işlemleri tamamlanan araçların satış faturaları, yasal süresi içerisinde Müşteri tarafından düzenlenerek alıcıya iletilecektir. Faturaların düzenlenip müşteriye iletilmesi ve araç satışı dolayısıyla doğan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) beyan edilerek ödenmesine ilişkin tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri tarafından faturaların düzenlenmemesi, alıcıya iletilmemesi, araç satışına ilişkin KDV’lerin beyan edilmemesi, yanlış oranla beyan edilmesi ve/veya ödenmemesi ve/veya bu işlemlerin herhangi biri veya tamamının eksik veya hatalı yapılması durumunda, ikinciyeni.com aleyhinde oluşabilecek olası tüm cezai işlemlere ilişkin tutarlar (gecikme faizleri ve vergi ziyaı da dahil) Müşteri’ye rücu edilecektir. ikinciyeni.com işbu bedelleri, herhangi bir izne, bildirime ve hükme gerek olmaksızın araç satış bedellerinden ve/veya Müşteri’nin her türlü hak ve alacağından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

6.   SORUMLULUK

6.1.          ikinciyeni.com’a alıcılardan gelen şikayet, iddia ve talepler neticesinde; ikinciyeni.com tarafından gerek görülmesi durumunda, alıcıların iddia ve şikayetine ilişkin olarak araç incelenecektir. ikinciyeni.com’un yapacağı bu inceleme sonucunda; Ekspertiz veya mobil ekspertiz kapsamında olması kaydıyla; ekspertiz hatası/ayıp/zararın, kendi kasıt ve/veya ağır kusuru nedeniyle oluştuğunu tespit etmesi ve/veya bu durumu kabul etmesi halinde, alıcının talebini karşılayarak bundan kaynaklanan ikinciyeni.com’un ödemek/ katlanmak durumunda kalacağı her türlü tazminat, zarar, araç bedeli, uzlaşma bedeli, faiz, vekalet ücreti, yargılama giderleri ile araç alım satım/devir masrafları da dahil olmak üzere bilumum masraflar, Madde 6.2.’de belirtilen sınırlar dahilinde ikinciyeni.com tarafından karşılanacaktır. Bu sınırı aşan kısımdan Müşteri sorumlu olup, ikinciyeni.com’un Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır. Alıcı’nın


talebinin araç iadesi olması durumunda, araç ikinciyeni.com adına iade alınacak ve mülkiyeti ve her türlü tasarruf hakkı ikinciyeni.com’a ait olacaktır. ikinciyeni.com tarafından Araç mevcut hali ile tekrar Site’de satışa sunulabilecek olup, tahsil edilecek araç satış bedeli, ikinciyeni.com’un yaptığı ödemelerden mahsup edilecektir. Ancak ikinciyeni.com’un ilgili Araç’ı tekrar satışa konu etmeden direkt olarak Müşteri’ye iade hakkı da bulunmaktadır. Müşteri, ikinciyeni.com’un işbu yetkilerini gayrikabili rücu kabul eder. Müşteri, bu nedenlerle ikinciyeni.com’dan araç bedeli de dahil olmak üzere hiçbir ad altında bedel/tazminat talep edemez.

Ekspertiz hatası/ayıp/zararın, ekspertiz veya mobil ekspertiz kapsamında olmaması, ikinciyeni.com’un kendi kasıt ve/veya ağır kusuru nedeniyle oluşmadığını tespit etmesi veya her ne sebeple olursa olsun iddia ve talebi kabul etmemesi veya alıcının şikayeti veya talebine konu hata/ayıp veya hasarın, ikinciyeni.com’un ekspertizi esnasında mevcut olduğu, yoksa araç alıcı tarafından satın alındıktan sonra meydana geldiği konusunun tespitinin mümkün olmaması veya gizli ayıptan veya Müşteri tarafından ikinciyeni.com’a eksik veya hatalı bilgi verilmesi veya hiç bilgi verilmemesinden kaynaklanması durumunda mekanik hasarlar da dahil olmak üzere, Müşteri, ikinciyeni.com’un ödemek/katlanmak durumunda kalacağı her türlü tazminat, zarar, araç bedeli, uzlaşma bedeli, faiz, vekalet ücreti, yargılama giderleri ile araç alım satım/devir masrafları da dahil olmak üzere bilumum masraflar ile tespit işleminden kaynaklanan masrafın tamamını derhal nakden ve defaten ikinciyeni.com’a ödemekle yükümlüdür. Bu durumun Müşteri tarafından kabul edilmemesi durumunda ise, alıcının ikinciyeni.com’a karşı dava açması ve açtığı davanın alıcı lehine sonuçlanması halinde Müşteri, ikinciyeni.com’un ödemek durumunda kalacağı her türlü tazminat, zarar, araç bedeli, uzlaşma bedeli, faiz, vekalet ücreti, yargılama giderleri ile araç alım satım/devir masrafları da dahil olmak üzere bilumum masraflar ile tespit işleminden kaynaklanan masrafının tamamını ilave bir rücu davası açmaya gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten ikinciyeni.com’a ödemekle yükümlüdür. ikinciyeni.com, açılan bu davaları, gerekli savunmayı yapmasına imkan vermek üzere, öğrenmesinden sonra Müşteri’ye ihbar etme hakkına sahiptir. Araç’ın ikinciyeni.com tarafından iade alınması durumunda ilgili Araç mevcut hali ile tekrar Site’de satışa sunulabilecek olup, tahsil edilecek araç satış bedeli, ikinciyeni.com’un alacağından mahsup edilecektir. Ancak ikinciyeni.com’un ilgili Araç’ı tekrar satışa konu etmeden direkt olarak Müşteri’ye iade hakkı da bulunmaktadır. Müşteri, ikinciyeni.com’un işbu yetkilerini gayrikabili rücu kabul eder.

6.2.         ikinciyeni.com’un 6.1. maddesinde belirtilen tazmin sorumluluğu her hâlükârda aşağıda belirtilen parasal sınırlamalara tabi olacaktır.

Söz konusu sorumluluk araç başı;

Mal Zararları için: Araç satış bedelinin %50’si

Soyut Zararlar için: Araç satış bedelinin %30’u ile sınırlı olacaktır.

6.3.          ikinciyeni.com’un sorumluluk sınırları Madde 6.1.’de düzenlenmiş olup, yaşamın veya vücut bütünlüğünün ihlali ile diğer cismani zararlar, ilgili maddede düzenlenen garanti sorumluluğu  ve  kusursuz  sorumluluk  kapsamındaki  zararlar  bakımından  uygulanmaz.  İşbu zararlardan bizzat Müşteri sorumlu olup, ikinciyeni.com’un Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.

6.4.           ikinciyeni.com’un sorumlu olmadığı veya sorumluluğunun sınırlı olduğu hallerde, ilgili istisna veya sınırlama, ikinciyeni.com’un yasal organları, yöneticileri, eksperleri, çalışanları, ticari vekil ve temsilcileri ile her türlü personelinin şahsi sorumluluğu bakımından da geçerli olacaktır.


6.5.         ikinciyeni.com’un Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır. ikinciyeni.com, bahse konu alacaklarını herhangi bir izne, bildirime ve hükme gerek olmaksızın Müşteri’nin işbu sözleşme kapsamında tahakkuk edecek alacaklarından veya ihtilafa konu aracı satarak bedelinden mahsup etmeye yetkilidir.

7.   SADAKAT PROGRAMI

7.1. Sadakat Programı’nın tüm hakları ikinciyeni.com’a aittir. Sadakat Programı ile ilgili hizmetler ikinciyeni.com ve program ortakları tarafından sağlanmakta olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. İşbu Sadakat Programı’nın koşulları Site’de duyurulacak olup, ikinciyeni.com’un söz konusu koşulları tek taraflı ve önceden duyurmaksızın değiştirme hakkı saklıdır.

7.2. Üye'nin Site'de üzerinden yaptıkları harcamalar ve işlemlerden, ikinciyeni.com’un Site’de duyurduğu şartların sağlanması halinde Puan kazanacaklardır.  Sadakat Programı dahilinde kazanılan Puan’lar Üye’ye verilir. Üye Puan’larını ikinciyeni.com’un izni olmaksızın başka bir Üye’ye aktaramaz, başka bir Üye’nin puanlarıyla birleştiremez. Üye’lik hesabında biriken puanlar nakde çevrilemez, Üye, üyeliğinin iptali, üyelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle ikinciyeni.com tarafından feshedilmesi veya askıya alınması nedeni ile ikinciyeni.com’dan biriken Puanları ile ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.

7.3. Üye’nin Puan kazanımı veya kazandığı Puan’ların kullanımı sırasında hile yaptığı veya suistimalinin tespiti halinde Üye herhangi bir Puan kazanamayacağı gibi yüklenmiş olan Puan’lar da ikinciyeni.com tarafından silinebilir.

7.4. ikinciyeni.com gerekli gördüğünde Üye’nin Sadakat Programı’na katılımına son verebileceği gibi, bu Üye’liğe ait Puan’ları silebilir. Bu durumda Üye kazandığı Puan’lar kapsamında geriye dönük ikinciyeni.com’dan herhangi bir maddi-manevi talepte bulunamayacağı bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ikinciyeni.com, Sadakat Programını herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir veya sona erdirebilir.  Sadakat Programı şartlarını değiştirebilir, Sadakat Programı katılım için ücret talep edebilir, dilediğinde Sadakat Programı’nı başka bir firma veya iş ortaklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir.

7.6. Sadakat Programı çerçevesinde kazanılan Puan’lar kazanımdan itibaren ilgili takvim yılı içerisinde kullanılmaları zorunludur. Bu süre sonunda kullanılmayan puanlar otomatik olarak silinir. Silinen puanlar ile ilgili Üye’nin ikinciyeni.com’dan herhangi bir hak talebi olamaz. İşbu süre ikinciyeni.com tarafından herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak değiştirilebilir.

7.7. ikinciyeni.com Site’de yapılacak işlemler ve harcamalar sonucunda Üye’nin kazanacağı puan tutarını Site’de ilan edecek olup, ileriye dönük tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

7.8. Sadakat Programı kapsamında kullanılacak Puan’lar, aynı dönemde başkaca kampanya iskontosunun söz konusu olması halinde, yüksek iskonto oranı geçerli olacak olup, ayrıca başka bir kampanya veya program çerçevesinde düşük iskonto oranı ile birleştirilemeyecektir.

7.9. Üye, Sadakat Programı kapsamında sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/ arızalar oluşması durumunda ikinciyeni.com Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin Sadakat Programını durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle ikinciyeni.com’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez. İkinciyeni.com Üye’nin Sadakat Programından kaynaklı haklarını kullanmasından veya kullanamamasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı zarlardan sorumlu tutulamaz ve Üye ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.10. Üye, Sadakat Programı’nda ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını kabul ettiğini beyan eder.

 

8.  SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 1 (bir) sene süre ile geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, sözleşmenin sona erme tarihinden en geç 30 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığı takdirde, sözleşme komisyon oranları ve özel koşullar hariç, aynı koşullarda 1’er yıllık dönemler halinde kendiliğinden uzar. Yenilenen dönemlerde uygulanacak komisyon oranları ve özel koşullara ilişkin taraflar arasında yazılı olarak ek protokol imza edilecektir. Bununla beraber, işbu madde uyarınca yapılabilecek uzatmalarla birlikte sözleşmenin süresi toplamda 3 yılı geçmeyecek olup, bu süre sonunda sözleşme herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Taraflar arasında yeni bir sözleşme yapılması halinde bu sözleşme kendiliğinden tüm hükümleri ile sona ermiş olacaktır.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

9.1.        Taraflar, işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Bu takdirde diğer Taraf fesheden Taraftan haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

9.2.        Sözleşmenin her ne sebeple olur ise olsun sona ermesi veya feshedilmesi durumunda Müşteri’nin Açık Artırmaya sunulması veya Hemen-Al yolu ile satılması için ikinciyeni.com’a teslim etmiş olduğu araçlar ile ilgili her türlü sorumluluk ve yükümlülüğü devam eder.

 

10.  MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ikinciyeni.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; ikinciyeni.com, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince ikinciyeni.com'un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, ikinciyeni.com'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için ikinciyeni.com'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 30 günden fazla sürmesi halinde ikinciyeni.com, dilerse işbu sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

 

11.  GİZLİLİK

Müşteri, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında ikinciyeni.com ve üyeler ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve ikinciyeni.com’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi takdirde Müşteri, ikinciyeni.com’un bu nedenle uğrayacağı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. İşbu hüküm sözleşme sona erse dahi süresiz olarak geçerlidir.


12.  TEBLİGAT

Taraflar, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

 

13.  YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

13.1.İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13.2.Müşteri, çıkabilecek ihtilaflarda, ikinciyeni.com’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK. 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

14.  DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Müşteri, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde ikinciyeni.com’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

 

15.  MUHTELİF

15.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

15.2. ikinciyeni.com’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

15.3.İşbu sözleşmeden kaynaklanacak damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

15.4. İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, bu konuda daha önce imzalanmış zleşmenin  yerine  geçer.  İhtilaf  halinde,  hangi  sözleşmenin  rürlükte  olduğu  nemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Müşteri, bu konuda daha önce imzalanmış sözleşme ve ticari işleyişten dolayı ikinciyeni.com’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, ikinciyeni.com’u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı ikinciyeni.com’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.  YÜRÜRLÜK

16 (onaltı) madde ve 1 ekten ibaret işbu sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatı ile

.................. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha ikinciyeni.com tarafından muhafaza edilecektir. Aslı gibidir onaylı bir suret Müşteri’ye verilmiştir.

Ek-1: Ekspertiz Kapsamı Tarih:

İmza:

 

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                                             …………………………………


EK

3.5 TON AZAMİ YÜKLÜAĞIRLIĞA SAHİP ARAÇ/ARAÇLARIN EKSPERTİZ PROSEDÜRÜ

 

1.            Müşteri veya ikinciyeni.com, ekspertizi yapılacak araçların liste sırasına uygun olarak ekspertiz hizmetinin verileceği gün aracı, içi ve dışı temizlenmiş şekilde, ekspertiz şirketine teslim edecektir;

2.            Aracın içinde araç anahtarları ve ruhsatının bulunması gereklidir.

3.            Ekspertiz şirketi personeli aracı içi ve dışı temizlenmiş şekilde teslim alacak ve araç ile tesis içinde kısa test sürüşüne çıkacak;                             a. Emniyet kemeri takılacak

b.            Araç çalıştırılacak (marş motorun sesi ve akünün durumu kontrol edilecek) ve 30 sn. rölanti de motor sesi dinlenecek.

c.             Araç durur şekilde ara gazı verilerek 3000-4000 devir aralığında 10-15 saniye ses dinlenecek.

d.            Araç dururken tüm viteslerin geçip geçmediği kontrol edilecek

e.            Manuel araçlarda 1. vitese alınıp araç kalkış kontrolü yapılacak ve debriyaj kavraması kontrol edilerek aracın vitese geçişi test edilecek.

f.                3000 devirden sonra araç 2. vitese alınacak vites geçişi kontrol edilip ses dinlenecek.

g.            Test sürüş parkurunda rampada durulacak araç boşa alınacak, el freni çekilecek, 10 saniye beklenecek ve araç tekrar 1. vitese takılarak yokuş kalkış kontrolü yapılacak. h. Dönüş manevrası sırasında geri vites kontrolü yapılacak,

i.           Test parkurunda ‘8’ çizilecek ve sağa ve sola dönüşlerde aks sesleri ve direksiyon sesleri dinlenecek.

j.           Test sürüşü sırasında gidişte bir kez ve dönüşte de bir kez olmak üzere ani fren yapılarak, savrulma ve olumsuz sesler varsa tespit edilecek.

k.        Otomatik vites araçlarda araç park vitesinde ve N konumunda ayrı ayrı rölantide ses kontrolü yapılacak.

l.           Otomatik vites araçlarda vites geçişlerinde sarsıntı ve vuruntu var kontrol edilecek ses kontrolü yapılacak (düşük hız).

m.      Parkurda test sürüşü sırasında asla 3. vitese çıkılmayacak ve patinaj çekilmeyecek.

n.        3. ve daha üst viteslerde tespit edilebilecek ses ve bulgular bu test sürüşünün kapsamı dışındadır.

o.        Test sürüşü sırasında tespit edilebilen bulgular raporda belirtilecek ve mümkün ise fotoğraflanacak.

4.     Aracı rollerli fren test cihazına yerleştirecek ve

a.      ön aks servis frenin,

b.      arka aks servis frenin,

c.      el frenin, fren değerlerini sisteme manuel kaydedecek;

5.     Ekspertiz alanında, fren testinden sonra;

a.      aracın ruhsat bilgilerini, donanımını ve göstergede yazan km bilgisini sisteme girecek,


b.      şoför koltuğundan aracın ön iç kontrolünü; ön torpido, döşemeler ve kapakların, iç aydınlatmaların görsel, emniyet kemerlerinin ve tokalarının ise fonksiyonel olarak kontrolünü yapacak. Çakmak ve küllük görsel kontrolü, hava yastıkları araç içerisindeki (airbag) uyarı işaretlerine göre yazılacaktır.

c.      Araç donanımının; multifonksiyon direksiyon, otomatik camlar, kilitleme mekanizmaları, araç anahtarları, elektrikli ve katlanabilir aynaların, açılır tavan sisteminin, ısıtmalı ve elektrikli koltukların, DVD–Navigasyon cihazlarının fonksiyonel kontrollerini diğer donanımların ise görsel kontrollerini yapacak, paspaslar var veya yok olarak kontrol edilecektir bulgular var ise fotoğraflayacak;

6.     Aracın sol ön çamurluktan başlayarak aracı bir kere tam dolaşıp

a. kaportasını ve boyasını; boya kalınlık ölçme aleti ile her kaporta parçasında en az iki farklı noktada ölçüm yaparak, b. camlarını,

c.      aydınlatmasını,

d.      tavanını, kontrol edecek ve bulgular var ise fotoğraflayacak;

7.     Aracın sol ön çamurluktan başlayarak aracı tam dolaşıp

a.      kaportasını (üst bölümlerini),

b.      arka sol kapıyı açarak araç içini,

c.      arka bagaj bölümünü,

d.      arka sağ kapıyı açarak araç içini, koltukların ve döşemelerin kondisyonlarını,

e.      ön sağ kapıyı açarak araç içini,

görsel olarak kontrol edecek ve bulgular var ise fotoğraflayacak;

8.                      Aracı lift üzerine yerleştirecek ve aracın ön motor bölümünün, bağlantı parçalarının, plastik kapakların, hortum ve kabloların, görülebilen kayışların ve gergilerin, akünün, turbonun görsel olarak, gövde üzerine çakılı şase numarasını aracın ruhsatında işlenmiş şase numarası ile karşılaştırarak kontrol edecek;

9.                      Aracı lift üzerinde yaklaşık bir metre yüksekliğe kadar kaldırıp; aracın sol ön çamurluktan başlayarak aracı tam dolaşıp

a.      kaportasını (alt bölümlerini),

b.      lastiklerini ve lastik diş derinliklerini, lastik tipini(kışlık) c. jantlarını,

d.      fren sistemini (disklerini ve balatalarını),

e.      süspansiyon sistemini, görsel olarak kontrol edecek ve bulgular var ise fotoğraflayacak;

10.     Aracı lift üzerinde tam kaldırıp; aracın altını önden arkaya doğru ilerleyerek, aracın

a.  ön takımlarını,

b.      ön fren sistemini,

c.      ön süspansiyon sistemini,

d.      ön lastiklerini,

e.      direksiyon sistemini,

f.        motorunu ve şanzımanı, OBD cihazı kullanılmadan (alt kısımdan hasar, yağ veya sıvı kaçağı kontrolleri görsel olarak)

g.      görülebilen fren ve yakıt borularını ve hortumlarını,


h.      egzoz sistemini,

i.        marşpiyellerini,

j.        arka takımlarını,

k.      arka fren sistemini,

l.        arka süspansiyon sistemini,

m.    arka lastiklerini, görsel olarak kontrol edecek, bulgular var ise fotoğraflayacak ve lifti indirecek;

11.     Ekspertiz şirketi personeli aracı özel ayrılmış fotoğraf alanına yerleştirilecek ve 10 (on) adet dijital fotoğraf çekecek;                          a. 45 derece açılı arka sol

b.      45 derece açılı arka sağ

c.      şoför koltuğundan, motor çalışır vaziyette, arıza yok ise tüm kontrol lambaların sönük olarak ön pano

d.      arka koltuktan ön pano

e.      sağ ön kapı dışından içerisi

f.        sağ arka kapı dışından içerisi

g.      45 derece açılı ön sol

h.      45 derece açılı ön sağ

i.        Motor kaputu açık şekilde; Motor bölümü

j.        Bagaj kapağı açık şekilde; Bagaj içi

12.      Ekspertiz şirketi personeli bilgisayar tabanlı raporu tamamlayıp raporu PDF dosyası şeklinde elektronik posta yolu ile ikinciyeni.com tarafından bildirilecek elektronik posta adresine aktarılmasını başlatacak;

13.      Ekspertiz şirketi personeli, aracı lokasyon içindeki park yeri belli ise, aracı park yerine çekip anahtarları ve ruhsatın fotokopisini belirtilmiş yere teslim edecek. Aracın lokasyon içindeki park yeri belli değil ise, lokasyon içindeki bekleme alanına çekip anahtarları ve ruhsatın fotokopisini belirtilmiş yere teslim edecek.

14.      Araç göstergesinde yazan kilometre bilgisine göre aşırı yıpranmış ise bu durum raporda notlar kısmında araç kilometre durumuna göre fazla yıpranmış olarak belirtilir.

15.      Tramer, borç-haciz, trafik, park cezaları ve servis bakım geçmişi sorgulamaları, bu ekspertiz hizmetinin kapsamı dışındadır.

16.      Ekspertiz sırasında gerçekleştirilen kontroller herhangi bir parça sökülmeden, arıza tespit cihazları kullanılmadan yapılmaktadır.

17.      Araç ekspertizi yapıldığı tarih, saat ve kilometre için geçerlidir.

Aracın yaş, kilometre ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.