İkinciyeni.com

Kurumsal Üye Taahhütnamesi

Kurumsal Üye Taahhütnamesi

Çeşitli yöntem ve usuller (Açık Artırma, Kesin Satışlı Sistem, Süre Uzatmalı Açık Artırma, Hemen-Al ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ikinciyeni.com tarafından Site’de yalnızca Kurumsal Üyeler için satışa sunulan her marka ve model motorlu kara taşıtına dair alım-satım işlemlerinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olduğunu bildiğimi, söz konusu işlemleri ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen yetki belgemin olup olmadığına bakılmaksızın Kurumsal Üyelik Sözleşmesi kapsamında gerçekleştireceğimden yetki belgemin bulunamamasından kaynaklı her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, söz konusu işlemleri tüketici sıfatı ile değil, ikinci el kara taşıt ticareti ile iştigal eden tacir sıfatı ile yaptığımı, ikinciyeni.com ile veya onun aracılığı ile yapacağım alım-satım işlemlerinin, ekspertiz, garanti, iade vb hususların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında olmadığını, bu hususlarda Kurumsal Üyelik Sözleşmesi hükümlerinin ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağını bildiğimi, işbu taahhütnameyi imzalamaya ve onaylamaya gerçek veya tüzel kişi adına yetkili olduğumu gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.